10 Ağustos 2020 Pazartesi / 20 Zi'l-Hicce 1441
 
Haberler & Duyurular

KLASİKLERLE TANIŞMA Akademik Destek Programı Başladı!


_1320341512020_TİDEF öncülüğünde, İlim Yayma Cemiyeti Fatih Sahn-ı Seman Eğitim ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen “Klasiklerle Tanışma Akademik Destek Programı” ile; İlahiyat öğrencilerinin ilmî ve entelektüel olarak daha donanımlı   yetişmesine yardımcı olmak, alt yapı ve öğrenim sistemi açısından dezavantajlı kurumlarda öğrenim gören İlahiyat öğrencilerine; hem lisans yılları boyunca hem de gelecek hayatlarında yol gösterecek vizyon ve amaçlar kazandırmak, metropollerin dışında öğrenim gören İlahiyat öğrencilerine İstanbul’un ilmî ve kültürel atmosferini soluma fırsatı vererek, bilgi ve görgülerini artırmalarına destek olmak, İslam medeniyetinin temel klasikleriyle tanışma imkanı vermeyen İlahiyat lisans programının bu eksikliğini telafi etmek, İslam ilimlerinin günümüzdeki öğretimi ve temel problemleri hakkında sağlıklı bakış açıları edinmelerini sağlamak amaçlanmıştır.


_1321321512020_Programa; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat veya İslami İlimler fakülteleri 2 ve 3. sınıflarında öğrenim görmekte olan yaklaşık 50 öğrenci kabul edilmiştir.

 

_1321321512020_

 


Program içeriğini;

1.      Klasik Metinlerle Tanışma Seminerleri

 

         a.      Kelam: el-Akidetu’t-Tahaviyye veya Akâidü’n-Nesefî

         b.      Fıkıh: Muhtasaru’l-Kuduri

         c.       Tefsir: et-Teshîl li-ʿUlûmi’t-Tenzîl

         d.      Hadis: Kitabu’l-Âsâr

         e.      Siyer: Meğazi li’l-Vâkidî

         f.        Mantık: Îsâgûcî

         g.      Tasavvuf: Mukaddime li’s-Sülemi veya er-Risaletu’l-Kuşeyriyye

         h.      Siyaset: Şerhu’l-Akâid li’t-Teftazani: İmametBabı.

 

2.       Konferanslar

 

         a.      Çağdaş Türkiye’de İlahiyat Eğitiminden Beklenenler

         b.      İlahiyat Öğrencisi İçin İnternet Okur Yazarlığı

         c.       Arapça Öğreniminde Kişisel Yol Haritası Nasıl Çizilir?

         d.      Kitap Nasıl Okunur?

         e.      Film Nasıl Okunur?

         f.        Şehir Nasıl Okunur?

         g.      Bizi Nasıl Bir Gençlik Bekliyor?

         h.      Çağdaş İslami Akımları Nasıl Değerlendirmeliyiz?

         i.        İlahiyatçının Kültürel Donanımı Üzerine

 

 

3.      Kültürel Geziler

       

         a.      İSAM ve Marmara İlahiyat gezisi

         b.      Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi gezisi

         c.       İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müze gezisi

         d.      İstanbul Boğaz turu

         e.      Rehber eşliğinde; Divanyolu, Beyoğlu, Üsküdar gezisi olarak planlanmıştır._1321321512020_     21 takvim günü sürecek olan program; 10 Ocak 2020 Cuma günü başlamıştır ve 31 Ocak 2020 tarihinde programı başarıyla tamamlayan öğrencilere verilecek katılım belgesi takdimi ile sona erecektir.
_1321321512020_

▪ Günü Ayeti
İnkâr edenlere gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Muhammed Suresi, 8
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Din nasihatten (hayırhahlıktan) ibarettir!" Yanındakiler sordu: "Kimin için ey Allah'ın Resulü?" "Allah için, kitabı için, Resulü için, müslümanların imamları ve hepsi için! Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona yardımını kesmez, ona yalan söylemez, ona zulmetmez. Herbiriniz, kardeşinin ayinesidir, onda bir rahatsızlık görürse bunu ondan izale etsin." Tirmizi, Birr 17,18, (1927,1928,1930); Müslim, İman 95, (55)
▪ Üye Dernekler

Hakkımızda | Üye Dernekler | Haberler & Duyurular | Galeri | Yayınlar | Makaleler | Seminer Sunumları | Başvurular | İletişim |
© 2014 Tidef.org Tüm Hakları Saklıdır.
Mavigen Digital Agency