16 Nisan 2021 Cuma / 5 Ramazan 1442
 
Haberler & Duyurular

KAYSERİ İLAHİYAT VİZYON PROGRAMI

Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen “İlahiyat Vizyon Programı” 13  Aralık 2018 de Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nin katkıları ile gerçekleştirildi.

Programa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Kayseri Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri  katıldılar. Öğrencilerin yoğun ilgisine muhatap olan program gün boyu sürdü.

_105830512019_

Selamlama konuşması için söz alan Prof. Dr. Temel Yeşilyurt programın fakültelerinde yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.  Vizyon kelimesinin etimolojisine de değinen Yeşilyurt, ilahiyat öğrencilerinin bir vizyona sahip olmaları ve bu vizyonu inşa edecek çalışmaların içerisinde olmalarının önemine değindi.

_10590512019_

Günün ilk seminerini “Din Eğitiminde İlkeler ve Etkili Öğretmenlik”  başlığı  ile sunan  eğitimci-yazar  Muhammet Yılmaz din eğitimcisi olmanın imkan ve sınırlarına değindi.  İlahi mesaj olan Kur’an-ı Kerim’in okunup anlaşılmasının yanında, kainat kitabının da okunması gerektiğini belirtti. İsalm’ın ilk mübelliği ve öğretmeni olan ve liderimiz olan Hz. Muhammed’in (a.s) eğitim metodunun ve insana yaklaşımının, özellikle gençlerle kurduğu ilişkinin güzel örneklerle dolu olduğunu belirtti.

Din eğitiminde başarının, başta ahlaki tutarlılığı zorunlu kıldığını ve mesajların bireyin akıl ve his dünyasını gözeterek takdim edilmesi gerektiğini belirtti.

Günün ikinci seminerini Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, “Yeni Meydan Okumalar Işığında İslam Dünyası” başlığı altında takdim etti. “Yeni meydan okumalar ışığında İslam Dünyası’nın ihtiyacı olan alim prototipi ve ilahiyatçı nasıldır ve nasıl olmalıdır, hatta bütün dünyanın ihtiyacı olan, bütün dünyanın beklediği ilahiyatçı nasıl olmalıdır” sorusu etrafında takdimlerini yapan Dr.Selim Argun   sözlerine şöyle devam etti. İslam dünyasının ihtiyacı olan iyi bir ilahiyatçı olabilmek için bir tespitte daha bulunmamız lazım. O da şudur: bu gün değil sadece Müslümanlar, Hristiyan ve hatta Yahudi din adamlarının da kendi aralarında konuşup tartıştığı bir husus vardır. O da okuyan, araştıran, bilgiye kolay erişebilen bir gençlik fenomeniyle karşıya olmamızdır. Ama buna mukabil okumayan, okumaktan pek haz etmeyen ve hatta sorgulamaktan hiç hoşlanmayan bir din adamı ve bir ilahiyatçı kimliği vardır maalesef. Ve dolayısıyla bu okuyan, araştıran, sorgulayan ve 5 dakika içerisinde internetin sağladığı imkân kadar doğru bilgiye ulaşabilen bir gençlik karşısında kendisini yenilemeyen, okumayan bir ilahiyatçı ya da hoca profilimiz var.

Küresel rekabet, küresel donanım gerektirir. Sizler Erciyes İlahiyat öğrencileri ile Marmara İlahiyat öğrencilerini asla mukayese etmemelisiniz. Sizin rakipleriniz Oxford Islamic Studies veya Newyork Yakın Doğu Araştırmaları Merkezindeki yaşıtlarınız, akranlarınızdır. Dolayısıyla Türkiye iddia sahibi bir ülke olarak, bu İslam Medeniyetine uzun dönem hâmîlik yapmış bir ülke olarak medeniyet iddiasını sürdürebilmesi için sizlerin küresel anlamda hizmet yapabilir bir donanıma sahip olmanız gerekiyor.

_11032512019_

Programın son konferansını Prof. Dr. Tahsin Görgün “Modern Zamanlarda İslami İlimlerin İhyası”  başlığı ile takdim etti. Dini ilimlerin önemi ve ihyasına ilişkin şunları ifade etti:

_11155512019_

Dini ilimler, İslam toplumunun varlığını sürdürmesini sağlayan sistematik gayretler olmaları hasebiyle, İslam medeniyetinin mütemmim cüzleridir. Bu ilimlerin gücü, İslam medeniyetinin hayatiyeti ile doğrudan irtibatlıdır. Bundan dolayı, bu ilimlerin başarılı olduğu dönemlerde, akli ilimlerde de önemli başarılar elde edilmiştir. Daha doğrusu, İslam toplumunun kendi varoluşu ile ilgili zemini teşkil eden dini ilimler alanındaki sağlamlık ve derinlik, Müslümanlara diğer alanlarda da cesaretli işler yapma imkânı sağlamıştır.

 

Bugün dini ilimlerin durumu ile diğer alanlardaki durum arasındaki irtibat görünüşte koparılmış veya kopuk gibi gözükse de esasta devam etmektedir. Bundan dolayı Türkiye'de genel olarak ilim ve düşünceye ait meseleler, doğrudan doğruya dini ilimlerin meseleleri ile irtibatlıdır. Ancak bu durumun fark edildiğini söylemek oldukça zordur. Bu çerçevede dini ilimler üzerinde mütehassıs olanların,  ihtisas alanlarının öneminin farkına vararak ilimlerin mevcut durumunu gözden geçirmeleri zarureti ortaya çıkmaktadır.

Türkiye'de dini ilimlerle sistematik irtibat, medeniyet değiştirme teşebbüsüne bağlı olarak belli bir süre akim kaldığı için, bu alanlar daha çok bu konularda gerekli alt yapıya sahip olmayan insanların elinde kalmış; özellikle 1930-1960 yıllan arasında yaşananların bazı özelliklerinden dolayı -başta felsefe olmak üzere- diğer alanlarda da dikkate değer bir başarı sağlanamamıştır. 1949 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde bugünkü ilahiyat Fakültesi’nin kurulmasından sonra 1960'lardan itibaren dini ilimlerin araştırılması amacıyla birçok resmi ve sivil kurum ortaya ·çıkmıştır. Kurumsal seviyede oldukça önemli başarılar ortaya çıkmış olmakla birlikte,  muhteva açısından daha önceki dönemlerle mukayese edilebilir bir başarının elde edildiğini söylemek oldukça zor gözükmektedir. Bu durum bizi, dini ilimlerle son kırk yılda kurulan ilişkinin gözden geçirilmesi gerektiği gibi bir düşünceye sevk etmektedir.

Dini ilimlerin araştırılması, bugün yapıldığı haliyle, en genel anlamda ilimlerin tarihini araştırmak şeklinde tezahür etmektedir. Bunda garip karşılanacak bir durum yoktur. Çünkü tarih, insan olarak bizim varoluşumuzun bir boyutudur. Bu dernektir ki dini ilimlerin araştırılması, bizim varoluşumuzun bir boyutunun araştırılmasıdır. Bu çerçevede dini ilimlerle irtibat, varoluşumuzun tarihi boyutu ile irtibat olarak tayin edici bir önemi haizdir.
Görüntülenme: 1125
▪ Günü Ayeti
Allah´a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş için sarfedenler de (ahirette azaba dûçâr olurlar). Şeytan bir kimseye arkadaş olursa, ne kötü bir arkadaştır o! Nisa Suresi, 38
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "İsa aleyhisselam hırsızlık yapan bir adam görmüştü: "Hırsızlık mı yaptın?" dedi. Adam: "Asla! Kendisinden başka ilah olmayan Zat'a yemin olsun" diye cevap verince Hz. İsa: "Allah'a inandım, gözlerimi tekzib ettim!" dedi." Buhari, Enbiya 48; Müslim, Fezail 149, (2368); Nesai, Kudat 36, (8, 249)
▪ Üye Dernekler

Hakkımızda | Programlar | Haberler & Duyurular | Galeri | Üye Dernekler | İletişim |
© 2014 Tidef.org Tüm Hakları Saklıdır.
Mavigen Digital Agency