28 Kasım 2021 Pazar / 23 Rebiü'l-Ahir 1443
 
Program İçeriği
          


İSLAM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

Online Eğitim Programı 


AÇIKLAMA


İslam dini hakkında en temel konuların dahi medya (bilhassa sosyal medya) üzerinden sığ, sistemsiz ve inanca zarar verici bir şekilde tartışıldığı bir dönemde, insanlara ilim adamları tarafından kılavuzluk yapılması büyük önem arz etmektedir.

1959 yılında kurulan ve “kamu yararına faaliyet gösteren dernek” statüsüne sahip TİDEF (Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu), 2019 yılında Prof. Dr. Ahmet Koç'un editörlüğünde "İslam Düşüncesi Kılavuzu" adlı bir kitap yayımladı. Bu kitapta, farklı branşlardaki pek çok akademisyen İslam'ın inanç, düşünce, ahlak ve davranış boyutlarıyla ilgili temel bakış açılarını açıklamak maksadıyla makaleler hazırladı. Online eğitim programında, işte bu İslam Düşüncesi Kılavuzu kitabını -tabiri caizse- konuşturmak ve insanlarla buluşturmak istiyoruz.

Eğitim programında TİDEF'e  İstanbul Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı ile Fatih Sahn-ı Seman Eğitim ve Araştırma Merkezi de destek vereceklerdir.


KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

        Türkiye’nin her ilinden

1- Üniversite öğrencileri (Her fakülteden)

2- Öğretmenler (DKAB öğretmenleri ve İmam-Hatip Okullarındaki öğretmenler)

3- Din görevlileri (İmam-Hatipler ve Kur’an kursu öğreticileri) başvuruda bulunabilirler.

 

İÇERİK


 Programdaki seminer başlıkları ve seminerciler şunlar:

1. İnsanın Anlam ve Varlık Boyutları, Prof. Dr. Gürbüz Deniz, Ankara Üniversitesi

2. İnsana Son Çağrı Kur’an’ı Nasıl Anlamalıyız? Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

3. Peygamberlik, Peygamber Kıssaları ve Peygamberlerin Örnekliği, Prof. Dr. İsmail Yiğit, FSM Vakıf Üniversitesi

4. Siyeri Nasıl Okumalıyız? Prof. Dr. Adem Apak, Bursa Uludağ Üniversitesi

5. Sahih Bilgi Ekseninde Siyeri Öğrenmenin Önemi, Prof. Dr. Adnan Demircan, İstanbul Üniversitesi

6. Hadis ve Sünnetin İslam Dinindeki Yeri ve Önemi, Prof. Dr. Yavuz Köktaş, RTE Üniversitesi

7. Hz. Peygamber’in Muallim Olarak Örnekliği, Prof. Dr. Ahmet Koç, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

8. Bütün Zamanların En Değerli Nesli: Sahabe, Dr. Mehmet Efendioğlu, Marmara Üniversitesi

9. İlim ve İstikamet, Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Atatürk Üniversitesi

10. İhsan Ahlakının İmkanları Üzerine, Prof. Dr. Zafer Erginli, RTE Üniversitesi

11. Modern Dönemde Dini İlimlerin Temel Meseleleri, Prof. Dr. Tahsin Görgün, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 

12. İslam Felsefesi: İlahiyat Temel Alanının Bütünleyici Parçası, Prof. Dr. İlhan Kutluer, Marmara Üniversitesi

13. Fıkıh İlmi ve Tafakkuh Yolu, Prof. Dr. Kemal Yıldız, Marmara Üniversitesi

14. İslam Düşünce Tarihinde İtikadi-Siyasi Mezhepler, Doç. Dr. Mehmet Ümit, Marmara Üniversitesi

15. Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Bidat Adlandırmaları, Prof. Dr. Sinan Öge, Atatürk Üniversitesi

16. Çağdaş İslami Akımlar Neye Tekabül Eder? Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Marmara Üniversitesi

17. Günümüz İslam Dünyası Üzerine, Prof. Dr. İsmail Safa Üstün, Marmara Üniversitesi

18. Gençliğin Dünyası ve İslam, Prof. Dr. Mehmet Görmez, İslam Düşünce Enstitüsü

 

KONFERANSLAR


 19. İhlas ve İstikamet Üzere Dine Hizmet, Dr. Burhan İşleyen, Diyanet İşleri Başkanlığı

 20. İslam Siyaset Düşüncesinin Temelleri, Doç. Dr. Hızır Murat Köse, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı

 21. İman ve Amel, Hüseyin Öresin,   DİB Tekirdağ Eğitim Merkezi

 22. Sivil Toplum ve Vakıf İnsan, Dr. İsrafil Kışla, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

 23. Mesuliyet Bilinci, Mustafa Yelek, TİDEF Başkanı

 24. Davet Dili, Osman Egin, DİB Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi

 25. Anadolu Tasavvuf Geleneği, Prof. Dr. Ramazan Muslu, İstanbul Üniversitesi

 26. Kitap Medeniyeti, Şaban Karaköse, EBSAD Başkanı


SÜREÇ 


    ·  Son başvuru tarihi: 04 Eylül 2020

    ·  Başvuru sonuçlarının ve sınıf listelerinin ilanı: 09 Eylül 2020,

   ·   Online eğitimlere 21 Eylül'den itibaren başlanacak ve iki ay içerisinde tamamlanacaktır.

  · Seminer gün ve saatleri, sınıfların oluşturulması sonrasında, akademisyenler ve öğrencilerle istişare edilerek netleştirilecek ve ilan edilecektir.


  İŞLEYİŞ


·                  Seminerler Zoom programı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecektir.

·                  Öğrencilerden program kapsamında hiçbir ücret alınmayacaktır.

·                  Programa kabul edilenlerin görevleri ve temel özellikleri dikkate alınarak ayrı sınıflar oluşturulabilecektir.                Bu sınıflandırma, seminerlerin içeriğinin, genişliğinin-derinliğinin ayarlanabilmesi için önem arzetmektedir.

·                  Programa kabul edilenlere “İslam Düşüncesi Kılavuzu” kitabı kargoyla ücretsiz olarak gönderilecektir.

                  

·                  Öğrenciler, her bir seminerle ilgili makaleyi önceden kitaptan okuyacak; anlayamadıkları veya sormak 

                   istedikleri konuları seminerden moderatöre, moderatör de seminerci akademisyene iletecektir.

·                  Akademisyenler makalelerindeki görüşlerini seminerde ana hatlarıyla paylaşırken, öğrencilerden gelen 

                   soruları da dikkate alacaklardır.

·                  Makalenin evsafına göre, her bir seminer en az iki oturum (45+45) şeklinde  yapılacaktır.

·                  Toplam 2 ay sürecek olan programda devam zorunluluğu aranacak, düzenli olarak devam edenler 

                   arasından seçilecek 10 öğrenci ödüllendirilecektir. 

                   Programı tamamlayanlara "Katılım Belgesi" verilecektir.

p


            Başvuru için TIKLAYINIZ.               

  
Görüntülenme: 2761
▪ Günü Ayeti
Size de, Allah´ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun! Siz akıllanmaz mısınız? Enbiya Suresi, 67
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) bir adama: "Sana falan kadını nikahlasam razı mısın?" diye sordu. Adam, "Evet!" deyince, bu sefer o kadına sordu: "Seni falan erkekle nikahlasam razı olur musun?" Kadın, "Evet!" deyince bunları birbirlerine nikahladı. Erkek, kadınla gerdeğe girdi, ama kadın için bir mehir belirlemedi herhangi bir şey de vermedi. Bu erkek, Hudeybiye gazvesine katılanlardan biriydi, Hayber'de onun da hissesi vardı. Adam öleceği zaman: "Resulullah falan kadını bana nikahladı ama ben ona bir mehir belirlemedim, peşin olarak da bir şey vermiş değilim. Şimdi sizleri şahid kılıyorum, kadına mehir olarak Hayber'deki hissemi veriyorum!" dedi. Kadın onu aldı ve erkeğin vefatından sonra yüzbin (dirhem)e sattı." Ebu Davud, Nikah 32, (2117)
▪ Üye Dernekler

Hakkımızda | Programlar | Haberler & Duyurular | Galeri | Üye Dernekler | İletişim |
© 2021 Tidef.org Tüm Hakları Saklıdır.
Mavigen Digital Agency