16 Nisan 2021 Cuma / 5 Ramazan 1442
 
Haberler & Duyurular

İLAHİYAT VİZYON PROGRAMI KAHRAMANMARAŞ'TA

İlahiyat Vizyon Programının 23.'sü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi


Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen “İlahiyat Vizyon Programı” 14 Mart 2019‘da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İlim Yayma Cemiyeti Kahramanmaraş Şubesi’nin katkıları ile gerçekleştirildi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya PAK, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZDOĞAN, ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri katıldılar. Öğrencilerin yoğun ilgisine muhatap olan program gün boyu sürdü.


_1458371832019_


Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda TİDEF Başkanı Mustafa YELEK, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZDOĞAN ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Zekeriya PAK selamlama konuşması yaptılar.


_1459311832019_

Günün ilk seminerini “İslam Düşüncesinde Akılcılık” başlığı ile sunan Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sinan ÖGE; İslam düşüncesinde akletmenin çok temel bir konu olduğunun altını çizdi. İslam medeniyetinin bir akletme medeniyeti olduğunu vurgularken, İslam Kültür ve Medeniyetinin yeni karşılaştığı kültürler ve medeniyetler karşısında medeniyet aklını diri tuttuğunu ifade etti. İlahiyat öğrencisinin kuşatıcı bir vizyona ihtiyacı olduğunu belirtirken “sorumluklarımızın farkında olmalıyız, dünya bizi bekliyor” şeklinde konuştu.


_15091832019_


Günün ikinci seminerini takdim eden; Muhammet Yılmaz din eğitimcisi olmanın imkan ve sınırlarına değindi.  İlahi mesaj olan Kur’an-ı Kerim’in okunup anlaşılmasının yanında, kâinat kitabının da okunması gerektiğini belirtti. İslam’ın ilk mübelliği ve öğretmeni olan, liderimiz Hz. Muhammed’in (a.s) eğitim metodunun ve insana yaklaşımının, özellikle gençlerle kurduğu ilişkinin güzel örneklerle dolu olduğunu belirtti.

_150451832019_

Programın son konferansını Prof. Dr. Tahsin Görgün “Modern Zamanlarda İslami İlimlerin İhyası”  başlığı ile takdim etti. Dini ilimlerin önemi ve ihyasına ilişkin şunları ifade etti: "Dini ilimler, İslam toplumunun varlığını sürdürmesini sağlayan sistematik gayretler olmaları hasebiyle, İslam medeniyetinin mütemmim cüzleridir. Bu ilimlerin gücü, İslam medeniyetinin hayatiyeti ile doğrudan irtibatlıdır. Bundan dolayı, bu ilimlerin başarılı olduğu dönemlerde, akli ilimlerde de önemli başarılar elde edilmiştir. Daha doğrusu, İslam toplumunun kendi varoluşu ile ilgili zemini teşkil eden dini ilimler alanındaki sağlamlık ve derinlik, Müslümanlara diğer alanlarda da cesaretli işler yapma imkânı sağlamıştır.


_15231832019_


Bugün dini ilimlerin durumu ile diğer alanlardaki durum arasındaki irtibat görünüşte koparılmış veya kopuk gibi gözükse de esasta devam etmektedir. Bundan dolayı Türkiye'de genel olarak ilim ve düşünceye ait meseleler, doğrudan doğruya dini ilimlerin meseleleri ile irtibatlıdır. Ancak bu durumun fark edildiğini söylemek oldukça zordur. Bu çerçevede dini ilimler üzerinde mütehassıs olanların,  ihtisas alanlarının öneminin farkına vararak ilimlerin mevcut durumunu gözden geçirmeleri zarureti ortaya çıkmaktadır.

Türkiye'de dini ilimlerle sistematik irtibat, medeniyet değiştirme teşebbüsüne bağlı olarak belli bir süre akim kaldığı için, bu alanlar daha çok bu konularda gerekli alt yapıya sahip olmayan insanların elinde kalmış; özellikle 1930-1960 yıllan arasında yaşananların bazı özelliklerinden dolayı -başta felsefe olmak üzere- diğer alanlarda da dikkate değer bir başarı sağlanamamıştır. 

1949 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde bugünkü ilahiyat Fakültesi’nin kurulmasından sonra 1960'lardan itibaren dini ilimlerin araştırılması amacıyla birçok resmi ve sivil kurum ortaya ·çıkmıştır. Kurumsal seviyede oldukça önemli başarılar ortaya çıkmış olmakla birlikte,  muhteva açısından daha önceki dönemlerle mukayese edilebilir bir başarının elde edildiğini söylemek oldukça zor gözükmektedir. Bu durum bizi, dini ilimlerle son kırk yılda kurulan ilişkinin gözden geçirilmesi gerektiği gibi bir düşünceye sevk etmektedir.

Dini ilimlerin araştırılması, bugün yapıldığı haliyle, en genel anlamda ilimlerin tarihini araştırmak şeklinde tezahür etmektedir. Bunda garip karşılanacak bir durum yoktur. Çünkü tarih, insan olarak bizim varoluşumuzun bir boyutudur. Bu dernektir ki dini ilimlerin araştırılması, bizim varoluşumuzun bir boyutunun araştırılmasıdır. Bu çerçevede dini ilimlerle irtibat, varoluşumuzun tarihi boyutu ile irtibat olarak tayin edici bir önemi haizdir. 


_151381832019_


Program sonrası öğrencilere katılım belgeleri taktim edildi.Görüntülenme: 895
▪ Günü Ayeti
Allah´a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş için sarfedenler de (ahirette azaba dûçâr olurlar). Şeytan bir kimseye arkadaş olursa, ne kötü bir arkadaştır o! Nisa Suresi, 38
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "İsa aleyhisselam hırsızlık yapan bir adam görmüştü: "Hırsızlık mı yaptın?" dedi. Adam: "Asla! Kendisinden başka ilah olmayan Zat'a yemin olsun" diye cevap verince Hz. İsa: "Allah'a inandım, gözlerimi tekzib ettim!" dedi." Buhari, Enbiya 48; Müslim, Fezail 149, (2368); Nesai, Kudat 36, (8, 249)
▪ Üye Dernekler

Hakkımızda | Programlar | Haberler & Duyurular | Galeri | Üye Dernekler | İletişim |
© 2014 Tidef.org Tüm Hakları Saklıdır.
Mavigen Digital Agency