10 Ağustos 2020 Pazartesi / 20 Zi'l-Hicce 1441
 
Haberler & Duyurular

"Klasiklerle Tanışma Akademik Destek Programı" kayıtları başladı!

  

KLASİKLERLE TANIŞMA

Akademik Destek Programı ve Uygulama NotlarıPROGRAM ADI

 “Klasiklerle Tanışma: Akademik Destek Programı

 


TANIM

“Klasiklerle Tanışma” İlahiyat Fakültesi lisans programının henüz ilk yıllarında olan öğrencilere yönelik hazırlanmış, yoğun bir akademik destek programıdır. AMAÇLAR

 1.  İlahiyat öğrencilerinin ilmî ve entelektüel olarak daha donanımlı   yetişmesine yardımcı olmak, 

 2.  Alt yapı ve öğrenim sistemi açısından dezavantajlı kurumlarda öğrenim gören İlahiyat öğrencilerine; hem lisans yılları boyunca hem de gelecek hayatlarında yol gösterecek vizyon ve amaçlar kazandırmak,

 3.  Metropollerin dışında öğrenim gören İlahiyat öğrencilerine İstanbul’un ilmî ve kültürel atmosferini soluma fırsatı vererek, bilgi ve görgülerini artırmalarına destek olmak,

 4.  İslam medeniyetinin temel klasikleriyle tanışma imkanı vermeyen İlahiyat lisans programının bu eksikliğini telafi etmek,

 5.  İslam ilimlerinin günümüzdeki öğretimi ve temel problemleri hakkında sağlıklı bakış açıları edinmelerini sağlamak.

 

HEDEF KİTLE

 Projenin hedef kitlesi, İlahiyat lisans programlarının 2 ve 3. sınıflarında okuyan öğrencilerdir.


 

1.      Halen bir İlahiyat lisans programında öğrenim görüyor olmak.


      a.    Açıköğretim İlahiyat programına devam eden öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.4.    Program duyurusunda adları geçen İlahiyat veya İslami İlimler Fakültelerinden birinde öğrenim görüyor olmak.

       a.    Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi

 


İÇERİK

1.      Klasik metinlerle tanışma seminerleri


         a.      Kelam: el-Akidetu’t-Tahaviyye veya Akâidü’n-Nesefî

         b.      Fıkıh: Muhtasaru’l-Kuduri

         c.       Tefsir: et-Teshîl li-ʿUlûmi’t-Tenzîl

         d.      Hadis: Kitabu’l-Âsâr

         e.      Siyer: Meğazi li’l-Vâkidî

         f.        Mantık: Îsâgûcî

         g.      Tasavvuf: Mukaddime li’s-Sülemi veya er-Risaletu’l-Kuşeyriyye

         h.      Siyaset: Şerhu’l-Akâid li’t-Teftazani: İmamet Babı.


2.       Konferanslar


         a.      Çağdaş Türkiye’de İlahiyat Eğitiminden Beklenenler

         b.      İlahiyat Öğrencisi İçin İnternet Okur Yazarlığı

         c.       Arapça Öğreniminde Kişisel Yol Haritası Nasıl Çizilir?

         d.      Kitap Nasıl Okunur?

         e.      Film Nasıl Okunur?

         f.        Şehir Nasıl Okunur?

         g.      Bizi Nasıl Bir Gençlik Bekliyor?

         h.      Çağdaş İslami Akımları Nasıl Değerlendirmeliyiz?

         i.        İlahiyatçının Kültürel Donanımı Üzerine3.      Kültürel geziler

       

         a.      İSAM ve Marmara İlahiyat gezisi

         b.      Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi gezisi

         c.       İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müze gezisi

         d.      İstanbul Boğaz turu

         e.      Rehber eşliğinde; Divanyolu, Beyoğlu, Üsküdar gezisi


 


SÜRE

1.      Program 22 takvim günü sürecektir.

2.      Program 10 Ocak 2020 Başlangıç – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
AÇIKLAMALAR


Konaklama: Program süresince katılımcılar İlim Yayma Cemiyeti’nin yükseköğretim yurtalarında misafir edilecektir.


Ulaşım: Programa kabul edilen öğrencilerin dönüş biletleri TİDEF tarafından karşılanacaktır.


Not: Programa başvuru süresi 24 Aralık 2019 tarihinde sona erecek ve programa kabul edilen öğrenciler 31 Aralık 2019 tarihinde açıklanacaktır.

Programa kabul edilen öğrencilerin; 10 Ocak 2020 Cuma günü akşam kendilerine ayrılan yurda giriş yapmış olmaları gerekmektedir.
Başvuru için TIKLAYINIZ.

▪ Günü Ayeti
İnkâr edenlere gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Muhammed Suresi, 8
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Din nasihatten (hayırhahlıktan) ibarettir!" Yanındakiler sordu: "Kimin için ey Allah'ın Resulü?" "Allah için, kitabı için, Resulü için, müslümanların imamları ve hepsi için! Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona yardımını kesmez, ona yalan söylemez, ona zulmetmez. Herbiriniz, kardeşinin ayinesidir, onda bir rahatsızlık görürse bunu ondan izale etsin." Tirmizi, Birr 17,18, (1927,1928,1930); Müslim, İman 95, (55)
▪ Üye Dernekler

Hakkımızda | Üye Dernekler | Haberler & Duyurular | Galeri | Yayınlar | Makaleler | Seminer Sunumları | Başvurular | İletişim |
© 2014 Tidef.org Tüm Hakları Saklıdır.
Mavigen Digital Agency